‘Aile Enstitüsü’ ile aile yapısı güçlendirilecek

Cumhurbaşkanlığı himayesi ile Bakanlık koordinesinde hazırlanan ve 2024-2028 yıllarını kapsayan “Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı” 5 stratejik amaç, 15 stratejik hedef ve 100 faaliyetten oluşuyor.

Söz konusu 5 stratejik amaçtan biri olan “Aile Odaklı Sosyal Politika ve Hizmetlerin Etkinliğinin Artırılması” hedefi, ailenin sorun çözme kapasitesi ve ailenin işlevselliğini desteklemek üzere uygulanan başlıca hizmet modelleri, aile odaklı eğitim, danışmanlık ve psikososyal destek hizmetlerini kapsıyor.

Bu kapsamda Bakanlık tarafından, Aile Odaklı Sosyal Politika ve Hizmetlerin Etkinliğinin Artırılması için sosyal hizmetlere erişimin ve kurumlar arası eş güdümün artırılması, sosyal hizmet iş gücü ve kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesi, danışmanlık ve psikososyal destek hizmetlerinin niteliğinin artırılması hedeflerine öncelik verilecek.

Sosyal Hizmet Merkezleri ve çocuk yaşam merkezleri yaygınlaştırılacak

Sosyal hizmetlere erişimin ve kurumlar arası eş güdümün artırılması hedefi kapsamında ise Sosyal Hizmet Merkezleri, çocuk yaşam merkezleri, aktif yaşam merkezleri ile gündüzlü bakım ve rehabilitasyon merkezleri yaygınlaştırılacak.

Aile odaklı sosyal politika ve hizmetlerin yerel düzeyde özelleştirilmesi için sosyal risk haritası kılavuzu oluşturularak sosyal risk haritaları hazırlanacak. Aynı zamanda Sosyal Hizmet Merkezlerinin çalışmalarına ilişkin iş akışları ve çalışma kılavuzu oluşturulacak.

Sosyal hizmet iş gücü ve kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesi hedefi ile üniversiteler ortaklığında, aile yapısının ve değerlerinin korunması, güçlendirilmesi ve ailenin sosyal refahının artırılmasına yönelik kapsamlı araştırma faaliyetleri yürütmek ve politika önerileri oluşturmak üzere “Aile Enstitüsü” kurulacak.

Enstitü ile Bakanlığın mevcut çalışmalarını güçlendirmek ve yeni planlanacak sosyal hizmet faaliyetlerinin sağlam temeller üzerine inşa edilebilmesine katkı sağlamak amacıyla veri üretme, araştırma ve politika geliştirme faaliyetleri, ihtisaslaşmış tek bir merkez üzerinden yürütülecek.

Enstitüde uzmanlar, akademisyenler ve kurum temsilcileri görev alacak

Enstitünün temel başlıklarını aile, kadın, çocuk, engelli, yaşlı, şehit yakınları ve gaziler ile sosyal yardım politikaları oluşturacak. Söz konusu başlıklarda hem sosyal politika üretmek hem de üretilen politikaları sosyal hizmete dönüştürmek için çalışmalar yapılacak.

Sosyal hizmet faaliyetleri alanında veriye dayalı bilimsel araştırmalar yapılarak, proje ve hizmetlerin etkinliğinin analiz edilmesi ve yeni sosyal hizmet modellerinin geliştirilmesinin planlandığı enstitü ile akademik yayınlar yapılması ve sosyal politika önerileri geliştirmeye yönelik çalışmaların yürütülmesi de amaçlanıyor.

Uzmanlar, akademisyenler ve kurum temsilcilerinin görev alacağı enstitüde, Bakanlık personelinin mesleki becerilerini artırmak ve ihtisaslaşmalarını sağlamak için eğitim programları geliştirilecek.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir